top of page

Värdegrund

Nedan kan du läsa om vår värdegrund. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Förskolan Tärningen.

Girl Hugging Tedding Bear

Empati och omtanke

Vi på Förskolan Tärningen lägger ner ett stort arbete för att barnen ska få möjlighet att utveckla sina empatiska förmågor och omtanke om andra. 

Att kunna bry sig om, leva sig in i andras situationer och respektera varandra är en viktig del för att skapa en trygg miljö där alla mår bra och trivs.

Genom leken kan barnen tillsammans med de vuxna som finns på förskolan naturligt utveckla dessa förmågor på ett roligt och lärorikt sätt.

Liten barngrupp

Max 15 barn

Tack vare att vi har valt att ha en liten barngrupp, att vi alltid har samma pedagoger på plats och hög personaltäthet, har vi tid att bygga trygga och stabila relationer till barnen och deras föräldrarna. För oss är detta en av grundbultarna för att barnen ska kunna utvecklas och må bra.

Wooden Toys

Allas lika värde

Hos oss på Förskolan Tärningen är alla lika värdefulla. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt, i en trygg miljö med mycket värme, stor empati och förståelse. Ditt barn ska få känna sig trygg i sin egen identitet och känna tilltro till sin egen förmåga. Vi tar tillvara på våra olika erfarenheter och berikar varandra med dessa för att växa och utvecklas. 

bottom of page