top of page

Vår verksamhet

Nedan kan du läsa om vår verksamhet på Förskolan Tärningen.

Colorful Toys

Förskolan Tärningen är en förskola med en liten barngrupp för barnens skull. Vi erbjuder en rolig, stimulerande, trygg och säker förskoleverksamhet för det äldre förskolebarnet.

Förskolan Tärningen ligger fint i kanten av Lunsenskogen vilket inbjuder till livslångt lärande i härlig miljö och rolig lek i skog och natur.

Vår förskola är stor, ljus och med många fina lekrum för barnen. 

Vi har massor med leksaker och material i de olika rummen som ska utveckla barnen i sin livslånga resa i lärande och utveckling.

 

Verksamheten har öppet från klockan 7.30 – 17.30 vardagar för yrkesverksamma och studerande föräldrar.

 

Vi har även andra alternativ för föräldralediga och arbetssökande.

 

Vi har lång erfarenhet av att driva förskola. På vår förskola går vi vuxna ”hand i hand” med barnen i deras utveckling och lärande. Vi har ett stort engagemang i barnens vardag på förskola. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt utifrån ålder, erfarenhet och förmåga.

 

Förskolan Tärningen står för trygghet, engagemang och värme.

 

Förskolan Tärningen har tydliga och säkra rutiner. Det skapar trygghet för barn och familjer, det är mycket viktigt för oss!

 

Våra lokaler är mycket hemtrevliga och vi får mycket uppskattning av barn och föräldrar för att den känns så mysig och är så fin.

Vi har under alla år satsat på roligt och utvecklande material och många olika leksaker för barnen. Lokalerna är stora och ljusa med fina rum vilka tillsammans med materialet lockar till lek och lust att lära.

Vår verksamhet bedrivs både utomhus och inomhus varje dag. Vi har ett varierande upplägg för barnen under dagen.

 

Hos oss får alla barnen fri lek, samling, pysselaktivitet, lunch, saga, organiserad lek både inne och ute varje dag.

I vår samling har vi alltid olika saker som ska berika och utmana barnen i matte-lek, språk-lek. Vi har också alltid olika samtal, sånger och fruktstund.

Då vi har pysselaktivitet varje dag så erbjuds barnen olika skapande aktiviteter, olika tekniker, experiment och annat spännande som ska berika barnen i deras livslånga lärande.

Under varje dag har vi rörelselek(ar) både inomhus och utomhus.

Varje dag får barnen lära sig om naturen, naturlek, på många olika sätt, både inomhus och utomhus.

Barnen på vår förskola är mycket engagerade och delaktiga på olika sätt i sin vardag hos oss.

 

Förskolan Tärningen arbetar aktivt och målinriktat med det som står i Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

bottom of page