Resultat av Skolinspektionens vårdnadshavarenkät

10 av 10

Ansvarig myndighet - Skolinspektionen

Förskoleenkäten är en del av en större granskning av förskolan. Resultaten ska bidra med att ge en inblick i hur vissa aspekter av förskolan uppfattas av föräldrar och även förskolepersonal. Både kommunala och fristående förskolor ingår i undersökningen. 

Vi på Förskolan Tärningen är mycket stolta över vårt resultat på enkätundersökningen. I undersökningen kallar Skolinspektionen vår förskola för Tärningens lekskola. 

Vad säger föräldrarna om Förskolan Tärningen?

Föräldrar till 5-åring
Mamma till 4-åring
Föräldrar till 4-åring 
  • Instagram
  • Facebook

Blekingevägen 10

757 58, Uppsala

0727-42 10 82

info@forskolantarningen.se